VOLKSWAGEN ECONOMY - Věděli jste že .

Zatímco Originální díly Volkswagen® a Originální výměnné díly Volkswagen® jsou identické s díly používanými při výrobě nových vozů, Economy díly byly speciálně navrženy pro vozy starší 5 let, aby náklady na údržbu a opravy odpovídaly časové hodnotě vozů. K dosažení tohoto cíle, jsou modifikovány například jejich konstrukční  vlastnosti, použity odpovídající materiály a snížený počet variant. Bezpečnost a funkce je ovšem stále zachována! Provedené úpravy se promítají především do ceny Economy dílů, v porovnání s odpovídajícími originálními díly jsou totiž v průměru o 25% levnější.  

Můžete si být jisti, že stejně jako všechny produkty Volkswagen, tak i Economy díly jsou vyrobeny dle technologických standardů Volkswagen AG. 

Provedené úpravy se promítají především do ceny Economy dílů, v porovnání s odpovídajícími originálními díly jsou totiž v průměru o 25% levnější.

VĚDĚLI JSTE,ŽE.

Obložení pro kotoučové brzy, Brzdové kotouče

…při brzdění hrají rozhodující roli způsob jízdy, hmotnost vozidla, rychlost a obzvláště kvalita dílů?

…musí brzdová obložení při sjíždění hor vydržet teploty cca. 800 ˚C?

…u nekvalitních produktů dlouhé, mokré zimy podporují rozpad obložení chemickými vlivy?

…se může zvýšit nebezpečí smyku, když jsou brzdy na jedné straně vozidla silněji opotřebovány?

…mají být brzdová obložení na jedné nápravě vždy vyměňována po párech, aby byl zabezpečen stejný brzdný účinek na obou kolech jedné nápravy?

…když se rychlost zdvojnásobí, brzdná dráha se zčtyřnásobí?

 

Tlumiče výfuku

…by se každý spalovací takt motoru bez tlumení hluku rovnal síle hluku při prasknutí pneumatiky auta?

…především při krátkých vzdálenostech vzniká kondenzací vodní páry a několika zbytkových látek ve výfukovém plynu agresivní směs, která tlumič výfuku poškozuje zevnitř?

…jsou tlumiče výfuku Volkswagen Economy lehčí a optimalizují tím spotřebu paliva vozidla

 

Startovací baterie

…baterie (podle statistik ADAC) jsou jednou z nejčastějších příčin poruch?

…spotřebiče spotřebovávají energii i při "vypnutém zapalování"?

velké horko a delší období nepoužívání vozidla podporuje samovybíjení baterie a zkracují tak její životnost?

…především při krátkých cestách může být spotřebováno více energie, než může alternátor dobít?

…že by baterie měla být vyměňována pouze odborníkem? Nesprávná instalace a demontáž může vést k poškození  majetku a ke zranění osob?

 

Tlumiče pérování

…podle společnosti TÜV jezdí každý desátý řidič s vadnými tlumiči pérování a ohrožuje tak jak svou bezpečnost tak i bezpečnost ostatních účastníků provozu?

asistenční systémy jako ABS a ESP správně fungují jen když podvozek dodává správné "informace"? Vadné tlumiče pérování tyto informace zkreslují. Při náhlých ohýbacích manévrech se tak zvyšuje pravděpodobnost převrácení.

…se s vadnými tlumiči pérování zvyšuje nebezpečí aquaplaningu a citlivost vůči bočnímu větru, že se řízení chvěje a auto na hrbolech rozkmitá? Navíc se rychleji opotřebovávají pneumatiky.

…se brzdná dráha s opotřebovanými tlumiči pérování při plném brzdění značně prodlužuje?

 

Aero-lišty stěračů, Stěrače standardní

…guma stěrače v průměru urazí za půl roku na čelním skle asi 800 km? To odpovídá ploše asi 60 fotbalových hřišť.

…v prvních šesti měsících se dosahuje maximální kvality stírání? V tomto období stěrač udělá asi 125 000 stíracích pohybů. Pak se kvalita stírání neustále snižuje.

…šmouhy na čelním skle mohou vyvolávat nebezpečné oslepující odlesky reflektorů nebo slunečních paprsků? To představuje nebezpečí nehody.

zadní stěrač se opotřebovává stejně jako přední a měly by se vyměňovat společně?

 

Zapalovací svíčky

…průběh zapalování a kvalita zapalovací svíčky mají vliv i na vlastnosti motoru (spotřeba, výkon)?

…zapalovací svíčka musí odolat velkým zátěžím, např. vysokému kolísání tlaku a teplot, otřesům a agresivním chemickým sloučeninám? Její konstrukce a výroba mají proto zásadní vliv na řádné fungování a životnost svíčky.

různé typy motorů vyžadují různé zapalovací svíčky?

…stačí několik málo výpadků zapalování, aby došlo k poškození katalyzátoru? Výpadky zapalování mohou vést k tomu, že se celý obsah válce (směs paliva a vzduchu) dostane nespálený do výfukové soustavy a shoří až uvnitř katalyzátoru.

 

Prachové a pylové filtry

… dospělý člověk přijme za den v průměru 2 až 3 kg tekutin a 1 až 1,5 kg pevné potravy - ale 20 až 30 kg vzduchu! Vzduch je tedy naši nejdůležitější potravinou. Tím důležitější je dýchat co nejčistší vzduch zbavený škodlivin. 

… prachové a pylové filtry Volkswagen Economy díky své konstrukci odstraní ze vzduchu přiváděného do vozidla až 99% škodlivin. Filtrační vrstva účinně zachycuje pevné částice do průměru 0,5 µm, vrstva aktivního uhlí pak efektivně absorbuje plynné látky a eliminuje nepříjemné pachy. 

… aktivní uhlí se skládá hlavně z uhlíku s vysoce porézní strukturou. Každý gram uhlí použitého v prachovém a pylovém filtru Economy má povrch mezi 300 a 2 000 m2. Při čtyřech gramech uhlí, které filtr obsahuje, to odpovídá ploše fotbalového hřiště. Hustota aktivního uhlí se pohybuje v rozpětí 200 až 600 kg/m3. 

… aby prachový a pylový filtr efektivně fungoval, je nutná jeho pravidelná výměna - nejpozději jednou za 2 roky, případně každých 30 000 km (podle toho, co nastane dříve). Na opotřebení prachového a pylového filtru se však podílejí i vnější vlivy, jako klimatické podmínky nebo prašnost v regionu, kde se vozidlo používá. 

… zanesený prachový a pylový filtr může znamenat zdravotní a bezpečnostní rizika. Roste znečištění vzduchu v autě jemným prachem a mikroorganismy. Především v zimních měsících dochází k rychlému zamlžování oken, protože nelze plynule snižovat vlhkost vzduchu v kabině, rychle se snižuje výhled z vozu a protijedoucí vozidla řidiče snadno oslní.